Liten oljeskola
Kroppen behöver olja både invärtes och utvärtes! Fett och olja utgör livsnödvändiga beståndsdelar i vår kropp. Inte minst i vårt största organ – huden. Den innehåller olja, behöver olja och den älskar olja! När huden åldras får den allt svårare att producera de oljor den dagligen behöver. Därför behöver vi tillföra huden olja – av god kvaliet - varje dag.

Alla oljor är dock inte likvärdiga! Det är av största vikt vad vi använder för produkter. Huden påverkas av substanser vi tillför, precis som kroppen påverkas av mat vi äter.

Oljor kan ha tre olika ursprung, växter, djur och mineraler.

Växtbaserade oljor är milda, lätta och fungerar mycket bra i hudvårdsproukter. Huden ”känner igen” dem – de är levande! Växter är rika på omättade fettsyror som inte kan produceras av kroppen själv, därför behöver de tillföras utifrån. Omättade fettsyror upprätthåller en mängd viktiga funktioner för huden. Huden kan lätt absorbera dessa oljor och de ger långtidsverkande näring och skydd. Dessutom bevarar oljor som utvinns från växter jordens resurser – de är förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara, vilket är livsbejakande!

Oljor från djur är också levande oljor som huden kan absorbera. De har ofta ett högt innehåll av mättade fetter. Det gör att de blir lite tyngre men fungerar väl i hudcreamer. De kan också brytas ner biologiskt.

Råolja = petroleum är ett fossilt bränsle som bildas genom nedbrytning av växter och djur. Denna olja är icke–levande till skillnad från vår hud som är ett levande organ! Mineraloljor är tillverkade av restprodukter från oljeindustrin. Dessa oljor kan inte gå in i huden utan lägger sig som ett lock ovanpå huden och täpper till porerna så att huden inte kan andas! Utan syre kan hyn inte regenerera sig eller upprätthålla en hälsosam balans.

Mineraloljor förhindrar tillväxt och utveckling. Huden tolkar dessa oljor som ”främmande substanser” och kan inte tillgodogöra sig dem eller dra några fördelar av dem!

Mineraloljor kan vara förorenade, cancerogena och bildar lätt mutationer - vilket är oroande... När vi tvättar bort dessa oljor från huden kan naturen inte bryta ner dem, och det är ju en form av miljöförstöring!